Sorag-jogap

HUKUK KÖMEGI

MAŞGALA, MIRAS GATNAŞYKLARY WE ÇAGANYŇ HUKUKLARY

ÝAŞAÝYŞ JAÝ GATNAŞYKLARY

ZÄHMET GATNAŞYKLARY

OBA HOJALYGY WE BEÝLEKI GATNAŞYKLAR

HARBY GULLUK BILEN BAGLANYŞYKLY GATNAŞYKLAR

DÜZEDIŞ EDARALARYNDA ÝÜZE ÇYKÝAN GATNAŞYKLAR WE «GÜNÄ GEÇMEK» BARADAKY MESELELER

DERŇEW MESELELERI

JEMGYÝETÇILIK TERTIBINIŇ GORALMAGY BILEN BAGLANYŞYKLY MESELELER BOÝUNÇA