Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany H.S.Rejepmyradow hakynda

21.08.2021

Hajymuhammet Saparmuhammedowiç Rejepmyradowy Türkmenistanyň energetika ministri wezipesine belläp, ony Türkmenistanyň energetika ministriniň orunbasary wezipesinden boşatmaly.

 

Türkmenistanyň Prezidenti

Gurbanguly Berdimuhamedow.

 

Aşgabat şäheri, 2021-nji ýylyň 20-nji awgusty.