news-photo
Türkiýe Respublikasynyň gaýtadan saýlanylan Prezidentine gutlag haty iberildi

29.05.2023

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow maşgalasy bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanylmagy mynasybetli Rejep Taýyp Ärdogana gutlag hatyny iberdiler.

Gutlag hatynda türkmen halkynyň adyndan türk halkynyň durmuşyndaky iň taryhy gün, demokratiýa eradasy esasynda gazanan syýasy üstünligi we ýeňşi mynasybetli türk Liderine tüýs ýürekden çykýan gutlaglar beýan edilýär. Şeýle-de Türkiýe Respublikasynyň gaýtadan saýlanylan Prezidentine döwlet işinde geljekde hem uly üstünlikleri gazanmagy arzuw edildi.