news-photo
Döwlet Baştutanymyzyň HHR-a iş sapary başlandy

18.05.2023

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow iş sapary bilen Hytaý Halk Respublikasyna bardy.

Döwlet Baştutanymyz saparyň çäklerinde HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça, Sian şäherinde geçiriljek «Merkezi Aziýa — Hytaý» sammitine gatnaşar.

Şeýle-de bu gezekki iş saparynyň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň HHR-iň Başlygy Si Szinpin bilen duşuşygy meýilleşdirildi. Nobatdaky ýokary derejede geçiriljek gepleşikleriň jemleri boýunça resminamalaryň birnäçesine gol çekmek göz öňünde tutulýar. Olar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň şertnama-hukuk binýadynyň üstüni ýetirer.